CO2-prestatieladder certificering

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor prestatieladder niveau 3, waar wij zeer trots op zijn.

Schimmel Oudewater BV: CO2-prestatieladder niveau 3

Schimmel Oudewater BV is actief deelnemer van de CO2-prestatieladder. Ook investeren wij alleen in brandstofbesparende machines en stellen we onszelf milieubewuste doelen. Schimmel Oudewater BV is actief betrokken bij het initiatief van KAM-Adviseur Nederland BV.

Wij zijn hiermee gecertificeerd op niveau 3 (CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen). Bekijk hieronder onze documenten voor wat betreft de CO2 prestatieladder certificering:

Communicatieplan 

Energiemanagement actieplan

Emissie inventaris

Bekijk Certificaat

Initiatief:

Doel initiatief

Brief CO2 initiatief

Verslag CO2 initiatief

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel ons op 0348 561 266 of stuur ons een bericht.