CO2-prestatieladder certificering

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor prestatieladder niveau 3, waar wij zeer trots op zijn.

Via https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Schimmel_Oudewater_BV zijn onze gegevens in te zien op de SKAO site

Schimmel Oudewater BV: CO2-prestatieladder niveau 3

Schimmel Oudewater BV is actief deelnemer van de CO2-prestatieladder. Ook investeren wij alleen in brandstofbesparende machines en stellen we onszelf milieubewuste doelen. Schimmel Oudewater BV is actief betrokken bij het initiatief van KAM-Adviseur Nederland BV.

Wij zijn hiermee gecertificeerd op niveau 3 (CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen). Bekijk hieronder onze documenten voor wat betreft de CO2 prestatieladder certificering:

Bekijk Certificaat

Communicatie:
Communicatieplan 2019
Communicatieplan 2020
Communicatieplan 2021
Communicatieplan 2022
Halfjaarlijkse communicatie 2022

Jaarplannen:
Jaarplan 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarplan 2022

Jaarbeoordeling:
Jaarbeoordeling 2018
Jaarbeoordeling 2019
Jaarbeoordeling 2020
Jaarbeoordeling 2021

Deelname initiatieven:
CO2 initiatief 2019
CO2 initiatief 2020 deelname 1.
CO2 initiatief 2020 deelname 2.
CO2 initiatief 2020 bevestiging
CO2 initiatief 2021
CO2 initiatief 2022

 

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel ons op 0348 561 266 of stuur ons een bericht.