Onze diensten

Schimmel Oudewater BV staat voor daadkracht, meedenken en ontzorgen. Naast grond-, weg- en waterbouw kunt u op ons rekenen voor straat- en rioleringswerk en civiele en groentechnische werkzaamheden. Vanaf het inmeten van de nulsituatie, calculatie tot aan het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering - we staan altijd voor u klaar.

Met onze ruime kennis en jarenlange ervaring zijn wij betrokken geweest bij het realiseren van diverse gemeentelijke en provinciale projecten. Denk aan het aanleggen van bassins, oeverbescherming, het slopen en vervangen van betonnen bruggen en grondwerk- en sanering van een terrein. Wij doen het plannen, ontwerpen en uitvoeren van projecten waar veel omwonenden, bewoners of bezoekers gebaat bij zijn. Een goede leefomgeving maken, daar gaan wij voor!

Grondverzet

We maken verschillende terreinen en stukken grond bouw- en woonrijp. Laat het uitgraven, leveren, aanbrengen en het transporten van grond, zand en overige bouwmaterialen maar aan ons over. Voor het grondverzet zetten we verschillende machines in, zoals onze 3D-gps graafmachines, kranen, shovels, rupsdumpers, tractors en kippers. We kunnen grond ontgraven, aanvullen, egaliseren en verharden. Zo doen wij bijvoorbeeld ook kade- en dijkverhogingen. 

Rioleringswerkzaamheden

Met zowel riolering aansluiten op een bestaand rioolstelsel of een nieuwe riolering aanleggen hebben wij ervaring. Ook leggen wij ondergrondse krattensystemen aan om overtollig regenwater tijdelijk op te slaan en gedoseerd terug te laten vloeien in de bodem.

Bestratingswerkzaamheden en terreininrichting

Ook voor bestratingswerkzaamheden in de breedste zin van het woord en onderhoud van bestratingen kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld met het aanleggen van straten en parkeerplaatsen bij een nieuwbouwproject. Ook brengen wij ondergrondse containers aan en vernieuwen het straatmeubilair, zoals banken, tafels en paaltjes. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook een compleet schoolplein vervangen en gerenoveerd, inclusief het aanleggen van een zachtere ondergrond en het neerzetten van hekwerken. 

Beschoeiing en damwanden

Schimmel Oudewater BV is gespecialiseerd in oeverbescherming, damwanden, bruggen en het aanleggen van vispassages. Voor diverse waterschappen, gemeentes en provincies hebben wij deze kunstwerken in de afgelopen jaren gerealiseerd. 

Inmiddels hebben wij al vele succesvolle projecten mogen uitvoeren. De foto’s van deze projecten vindt u op onze speciale projectenpagina. Hier krijgt u een goed beeld van wat voor soort projecten wij uitvoeren.

Bekijk alle projecten

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel ons op 0348 561 266 of stuur ons een bericht.